Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HACOM HOLDINGS

Tầm nhìn:

Hacom holdings với tham vọng trở thành một tập đoàn đa ngành nghề, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ số trong các hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Sứ mệnh:

Tiên phong trong việc hiện đại hóa các sản phẩm dịch vụ bất động sản, công trình xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Mang lại chất lượng vượt trội, công năng khai thác vận hành tối ưu và hiệu quả, đầu tư bền vững:

  • Đối với sản phẩm: Chất lượng vượt trội theo tiêu chuẩn 4 – 5 sao.
  • Đối với dịch vụ: Quần thể tiện ích đầy đủ và đồng bộ.
  • Đối với khách hàng: Phục vụ tận tâm và chuyên nghiệp.
  • Đối với nhà đầu tư: Nguồn sinh lợi dồi dào vượt trội.
  • Đối với đối tác: Đồng hành, tin cậy cùng thành công.
  • Đối với đội ngũ nhân viên: Tỏa sáng tài năng cá nhân.
  • Đối với xã hội: Thượng tôn pháp luật.
  • Đối với cộng đồng: Trách nhiệm và chia sẻ.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng: Đối với Hacom Holdings, chất lượng là giá trị cốt lõi của đạo đức kinh doanh. Sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo của sự thành công.

Trách nhiệm: Chính là danh dự của Hacom Holdings, mà mỗi cá nhân trong công ty đều nỗ lực xây dựng, phát huy và gìn giữ.Đó cũng là đức tính quan trọng quyết định tới sự thành công của Hacom Holdings.

Gia tăng giá trị

Luôn xem nhân lực là sự sống còn của Doanh nghiệp, là nhân tố quyết định góp phần tạo nên giá trị và thương hiệu của Hacom Holdings.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings