DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP - TRAO CHỨNG NHẬN CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2022

Tại Lễ công bố kết quả bình chọn ngày 6/1/2023, 9 dự án đã được trao Chứng nhận Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2022.

Từ năm 2020, được sự phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã triển khai Chương trình Bình chọn Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam. Là các dự án được Hội đồng thẩm định và đánh giá đảm bảo các tiêu chí như: Quy mô dự án, Tính độc đáo và nhân rộng, Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả, bảo vệ môi trường và công tác xã hội, Kế hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Tại Lễ công bố kết quả bình chọn ngày 6/1/2023, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã trao chứng nhận cho 9 dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2022.

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (Giai Đoạn 1) của Công ty Cổ phần Đầu tư Halcom Holdings

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã trao chứng nhận cho 9 dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2022

Nguồn: diendandoanhnghiep.vn